Dutse LGA Zip Postal Codes

Dutse LGA Zip Postal Codes:

The Zip Postal Codes for areas, villages, districts, towns and places under Dutse L.G.A of Jigawa State, North Western part of Niger are given below.

Each of the Zip Postal Codes represent identification for a place or group of places within the area. The names of the areas alongside their Zip Postal Codes are given side to side.

List of Zip Postal Code for Dutse L.G.A (Local Government Area):

 • Abaya 720101
 • Baranda 720101
 • Barandau 720101
 • Bujim 720101
 • Burtulan 720101
 • Chai-Chai 720101
 • Chamo 720101
 • Dagwaje 720101
 • Danmasara 720101
 • Dantauya 720101
 • Darau 720101
 • Dilake 720101
 • Duku 720101
 • Dundubus 720101
 • Duru 720101
 • Fagoji 720101
 • Fanisau 720101
 • Galamawa 720101
 • Garu 720101
 • Gidan Dubu 720101
 • Gofai 720101
 • Gurungu 720101
 • Gwari 720101
 • Hammayayi 720101
 • Hausawa 720101
 • Irwa 720101
 • Jaudi 720101
 • Jidawa 720101
 • Jigawar Tsada 720101
 • Kacha 720101
 • Kachi 720101
 • Kargo 720101
 • Karnaya 720101
 • Katangar 720101
 • Katangare 720101
 • Kawaye 720101
 • Kazama 720101
 • Kudai 720101
 • Kwadiya 720101
 • Kwaimawa 720101
 • Kyaran 720101
 • Lafia 720101
 • Laraba 720101
 • Limawa 720101
 • Madobi 720101
 • Maranjuwa 720101
 • Rurun Gwani 720101
 • Sabalari 720101
 • Sabon Gari Ruru 720101
 • Sakwaya 720101
 • Sharifai 720101
 • Tabobo 720101
 • Takur 720101
 • Tsari 720101
 • Wangara 720101
 • Warwade 720101
 • Wurma 720101
 • Yadi 720101
 • Yalwa 720101
 • Yalwawa 720101
 • Yargaba 720101
 • Zobiya 720101

Other Zip Postal Codes for areas, towns, villages, streets, districts and places under Jigawa State are given in the link below:

Zip Postal Codes for L.G.A’s in Jigawa State

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *