Anka L.G.A Zip Postal Codes

Anka L.G.A Zip Postal Codes:

Anka L.G.A Zip Postal Codes are given in this page. It contains all the Zip Postal Codes of twons, villages, districts, streets and places within this region of Zamfara State, North Western part of Nigeria.

The Zip Postal Codes are given below:

Anka Local Government Area (L.G.A) Zip Postal Codes:

 • Bade 631101
 • Adia 631101
 • Alagarno 631101
 • Amshi 631101
 • Azam 631101
 • Bursari 631101
 • Chirawa 631101
 • Dalia 631101
 • Dikum 631101
 • Dogona 631101
 • Gabaruwa 631101
 • Gapchia 631101
 • Garin-Dallari 631101
 • Garinkura 631101
 • Gasamu 631101
 • Gashua 631101
 • Gogaram 631101
 • Gweek 631101
 • Gwuiyo 631101
 • Jawa 631101
 • Jawun 631101
 • Karage 631101
 • Katamba 631101
 • Katuzu 631101
 • Lawan-Alwali 631101
 • Lawan-Audu 631101
 • Lawan-Fani 631101
 • LawanFannam 631101
 • Lawan-Musa 631101
 • Muguram 631101
 • N.AKaku 631101
 • Ngelewa 631101
 • Ngeliabe 631101
 • Sarkin-Hausawa 631101
 • Tagli 631101
 • Tarjiwa 631101
 • Wasur 631101
 • Yakuburi 631101
 • Zabadam 631101

Damaturu (Rural) Zip Postal Codes

 • Bulaburum 620101
 • BulaKus 620101
 • BulamaFordi 620101
 • ChungulDambaram 620101
 • ChungulJabbari 620101
 • Damakasu 620101
 • Damburam 620101
 • Dankalwa 620101
 • Debsa 620101
 • Gabai 620101
 • GarinMaisaja 620101
 • GoniMatar 620101
 • Gorogi 620101
 • Gubberi 620101
 • Gulamarram 620101
 • Gumunta 620101
 • Itsari 620101
 • Kaburu 620101
 • Kaita 620101
 • Kalalawa 620101
 • Kontula 620101
 • Korari 620101
 • Kuilamu 620101
 • Kukareta 620101
 • Kunguwol 620101
 • Kuskuri 620101
 • Makunari 620101
 • Malamuhari 620101
 • MallamTari 620101
 • Marta 620101
 • Nuw 620101
 • Sasawa 620101

Fika Zip Postal Codes:

 • Anzie 622104
 • Boza 622104
 • Bulakos 622104
 • Chana 622104
 • Daniski 622104
 • Daya 622104
 • Didim 622104
 • Diffuel 622104
 • Dozi 622104
 • Dumbulwa 622104
 • Fika 622104
 • Fusami 622104
 • Gadaka 622104
 • Galamo 622104
 • Garin Aba 622104
 • Garin Jaji 622104
 • Garin Wayo 622104
 • Gashaka 622104
 • Gashinge 622104
 • Gashua 622104
 • Godowoli 622104
 • Gudi 622104
 • Gurijaji 622104
 • Jaga 622104
 • Jamgadole 622104
 • Jangarsiri 622104
 • Kadi 622104
 • Karem 622104
 • Lewe 622104
 • Maiduwa 622104
 • Maluri 622104
 • Mazawun 622104
 • Mubi 622104
 • Ngaida 622104
 • Paiono 622104
 • Shembire 622104
 • Shoye T.Nanai 622104
 • Turmi 622104
 • Yelwa 622104
 • Zei 622104

Fune Zip Postal Codes:

 • Abakire 622105
 • Aigada 622105
 • Alagarno 622105
 • Balanyiwa 622105
 • Bam 622105
 • Banshe 622105
 • Basam 622105
 • Bauwa 622105
 • Bindigi 622105
 • Bufuna 622105
 • Bulakus 622105
 • Chirokusko 622105
 • Damagum 622105
 • Dawura 622105
 • Dogonkuka 622105
 • Dubbol 622105
 • Dumbulwa 622105
 • Fajalare 622105
 • Fulatari 622105
 • Fune 622105
 • Gabatasha 622105
 • Gishiwari 622105
 • Goyeri 622105
 • Gremari 622105
 • Gudugurka 622105
 • Gunnga 622105
 • Gununu 622105
 • Jajere 622105
 • Jamari 622105
 • Jauro Bukar 622105
 • Jauro Isa 622105
 • Jika 622105
 • Kafase 622105
 • Kamarum 622105
 • Kasko 622105
 • Kayeri 622105
 • Kolere 622105
 • Koriel 622105
 • Kwajula 622105
 • Kwalte 622105
 • Lawan-Kalam 622105
 • Manawaji 622105
 • Manwaji 622105
 • Mashio marmari 622105
 • Mil-Biyar 622105
 • Ngelshengale 622105
 • Ngelzarma 622105
 • Shamaka 622105
 • Sudande 622105
 • Tailai 622105
 • Geidam
 • Abachari 632101
 • Ashekri 632101
 • Badi 632101
 • Balle 632101
 • Bisuga 632101
 • Borko 632101
 • Chirawa 632101
 • Dabkariba 632101
 • Dagambi 632101
 • Damakarwa 632101
 • Dejina 632101
 • Dilawa 632101
 • Fakuri 632101
 • Futchimiran 632101
 • Galaria 632101
 • Gallaba 632101
 • Geidam 632101
 • Gosora 632101
 • Gumsa 632101
 • Hausari 632101
 • Karamti 632101
 • Kawuri 632101
 • Keleri 632101
 • Kelluri 632101
 • Korkio 632101
 • Kukoram 632101
 • Kusur 632101
 • Kwiri 632101
 • Lariski 632101
 • Maannam 632101
 • Magario 632101
 • Maidari 632101
 • Maleri 632101
 • Murimari 632101
 • Musari 632101
 • Nallewa 632101
 • Rogo 632101
 • Shame-Kura 632101
 • Zugu-Ngilewa 632101

Gujba Zip Postal Codes:

 • Bara 621101
 • Bokwai 621101
 • Borno-Kiji 621101
 • Bukul 621101
 • Bularaba 621101
 • Bulturam 621101
 • Bumsa 621101
 • Buni Gari 621101
 • Buni-Yadi 621101
 • Chandam 621101
 • Dadingel 621101
 • Dadma 621101
 • Dikshi 621101
 • Garinchina 621101
 • Gatumba 621101
 • Gazagana 621101
 • Gominja 621101
 • Goriri 621101
 • Gotala 621101
 • Gotumba 621101
 • Gujba 621101
 • Gulani 621101
 • Gutunia 621101
 • Kaduba 621101
 • Katarko 621101
 • Kolere Bomo 621101
 • Ligda 621101
 • Mafeni 621101
 • Maladuwari 621101
 • Mallam-Dunari 621101
 • Mandum 621101
 • Matal 621101
 • Ngeltawa 621101
 • Ngumal 621101
 • Ngurbuwa 621101
 • Njibulwa 621101
 • Shinda 621101
 • Taro 621101
 • Wagun 621101
 • Waranya 621101
 • Gulani
 • Bara 621102
 • Borno-Kiji 621102
 • Bularaba 621102
 • Bumsa 621102
 • Burasari 621102
 • Chandam 621102
 • Dokshi 621102
 • Gabai 621102
 • Gagure 621102
 • Gargari 621102
 • Garin Tuwo 621102
 • Kukuwa 621102
 • Kushimaga 621102
 • Ngulwa 621102
 • Ngurun 621102
 • Nguzoa 621102
 • Ruhu 621102
 • Tetteba 621102
 • Zango 621102
 • Jakusko
 • Bayam 631102
 • Buduwa 631102
 • Daifa 631102
 • Dudua 631102
 • Dumbari 631102
 • Gamajam 631102
 • Ganya 631102
 • Garin Maiturmi 631102
 • Garinsalha 631102
 • Gibbo 631102
 • Gidigid 631102
 • Gogaram 631102
 • Goldimari 631102
 • Gurunga 631102
 • Jaba 631102
 • Jakusko 631102
 • Japbo 631102
 • Japoji 631102
 • Jawur 631102
 • Katamona 631102
 • Labo 631102
 • Lafiya-Loi 631102
 • Muguram 631102
 • Nasari 631102
 • N.Gambo 631102
 • Ngelsom 631102
 • Saminaka 631102
 • Zabudum 631102
 • Zeddi 631102
 • Karasuwa
 • Bukarti 630103
 • Fajiganari 630103
 • Garin Gawo 630103
 • Garu-Guna 630103
 • Gasma 630103
 • Jaji-Maji 630103
 • Karasuwa 630103
 • Waro 630103
 • Yajiri 630103
 • Machina
 • Adturu 630102
 • Barinari-Lamiri 630102
 • Bogo 630102
 • Bulseri 630102
 • Damai 630102
 • Dimago 630102
 • Dole 630102
 • Faramiram 630102
 • Flimaram 630102
 • Garin 630102
 • Garin Kinna 630102
 • Garwadole 630102
 • Gogi 630102
 • Gunsi 630102
 • Kabaduna 630102
 • Kabera 630102
 • Kom-Komma 630102
 • Koremarun 630102
 • Kuka-Yasku 630102
 • Lamisu 630102
 • Machina 630102
 • Mamada 630102
 • Maskandare 630102
 • Maskarari 630102
 • Meori 630102
 • Sabawa 630102
 • Shekori 630102
 • Tagamama 630102
 • Mamudo
 • Bala 622103
 • Dakasko 622103
 • Garintuja 622103
 • Mamudo 622103

Nangere Zip Postal Codes:

 • Dowasa 622102
 • Fakarau 622102
 • Garin Gambo 622102
 • Kukuri 622102
 • Nangere 622102
 • Tarajim 622102

Nguru (Rural) Zip Postal Codes:

 • Aroro 630101
 • Bajigama 630101
 • Bakwa 630101
 • Bambori 630101
 • Bilelam 630101
 • Bujiji 630101
 • Bulabulin 630101
 • Bulangua 630101
 • Bulanguaram 630101
 • Buleri 630101
 • Bundi 630101
 • Dadara 630101
 • Dogana 630101
 • Dogon-Kuka 630101
 • Dumsai 630101
 • Garbi 630101
 • Garin Malum 630101
 • Garin Naruwa 630101
 • Hausari 630101
 • Jigamari 630101
 • Kakori 630101
 • Kanuri 630101
 • Karanbari 630101
 • Kisogana 630101
 • Maidashi 630101
 • Maja-Kura 630101
 • Mamnia 630101
 • Margadu 630101
 • Masari 630101
 • Mirba-Kabir 630101
 • Mirba-Sagir 630101
 • Ngilewa 630101
 • Tashakang 630101
 • Wazzagl 630101
 • Wusur 630101
 • Yamdem 630101
 • Yamdugu 630101Zolo 630101
 • Potiskum
 • Alaraba 622101
 • Badejo 622101
 • Chalumno 622101
 • Dagare 622101
 • Daniski 622101
 • Daria 622101
 • Dazigal 622101
 • Kukargadu 622101
 • Potiskum 622101
 • Siminti 622101
 • Tarmuwa
 • Babangida 620102
 • Barkami 620102
 • Biriri 620102
 • Borno-Kiji 620102
 • Bulturi 620102
 • Churokusko 620102
 • Dabala 620102
 • Garga 620102
 • Jumbam 620102
 • Lantaiwa 620102
 • Mandadawa 620102
 • Shegau 620102

Yunusari Zip Postal Codes:

 • Baituwa 632102
 • Bomba 632102
 • Bukti 632102
 • Bulabulin 632102
 • Buluk Buluk 632102
 • Chillima 632102
 • Chokolo 632102
 • Damatoshia 632102
 • Dekwe 632102
 • Dilala 632102
 • Diriti 632102
 • Dogaltura 632102
 • Garin Kaigama 632102
 • Gremadi 632102
 • Gremari 632102
 • Gursula 632102
 • Jilo 632102
 • Kafaje 632102
 • Kalgi 632102
 • Kanamma 632102
 • Karaguwa 632102
 • Karigi 632102
 • Konta Kunu 632102
 • Kusur 632102
 • Mairari 632102
 • Malgawa 632102
 • Mar 632102
 • Maruduari 632102
 • Mineklbu 632102
 • Mosogun 632102
 • Ngamzai 632102
 • Ngirabo 632102
 • Sasamna 632102
 • Sumbal 632102
 • Umari 632102
 • Wadi 632102
 • Yaro 632102
 • Yunusari 632102
 • Zagibinri 632102
 • Zedi 632102

Yusufari Zip Postal Codes:

 • Alagiri 631103
 • Alanjirori 631103
 • Budum 631103
 • Bukardi 631103
 • Bula Madu 631103
 • Bulatula 631103
 • Bunsar 631103
 • Burari 631103
 • Garin Lawan 631103
 • Garin Momodu 631103
 • Gayuameri 631103
 • Grema Burari 631103
 • Gulmiri 631103
 • Gumsi 631103
 • Guya 631103
 • Hangilam 631103
 • Jebuwa 631103
 • Jogua 631103
 • Kajimaram 631103
 • Kaska 631103
 • Kulala 631103
 • Kurusalia 631103
 • Lalawa 631103
 • Ligarikura 631103
 • Maimalari 631103
 • Mayori 631103
 • Ndiju 631103
 • Njikilamma 631103
 • Sumbar 631103
 • Tilotoluwa 631103
 • Yusufari 631103
 • Zingidi 631103
 • Zumugu 631103

Other Zip Postal Codes of towns, villages, areas, Local Government Areas (L.G.As), Towns, Streets and places under Zamfara State of North Western Nigeria are given below:

Zip Postal Codes of Local Government Areas in Zamfara State.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *